به گزارش بورسنا به نقل از«نود اقتصادی» در ۱۱ ماهه سال ۹۹ از مجموع ۳۱ میلیارد و ۵۹ میلیون دلار صادرات غیرنفتی ایران، حدود ۱۸ میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار آن به کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) یا همان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سابق صادر شده است که این مقدار ۶۰/۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی ۱۱ماهه پارسال را شامل می‌شود.