عبدالناصر همتی: برداشت بانک ها در کمتر از دو سال ۱۰ برابر شده است؟!

بورسنا: رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه ‌بانک مرکزی به توئیت دوهفته پیش پاسخ مبسوطی داده اعلام کرد که ۸ برابر شدن برداشت بانکها در کمتر از دو سال را رد نکرده اند.

به گزارش بورسنا به نقل از اخباربانک، عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه ‏بانک مرکزی به توئیت دوهفته پیش پاسخ مبسوطی داده اعلام کرد که قصد پاسخ به جواب ندارم، خصوصاً که ۸ برابر شدن برداشت بانک‌ها در کمتر از دو سال را رد نکرده اند. لیکن توئیت قبلی را بروز میکنم و اینکه رقم مذکور درکمتراز دوسال به ۱۰برابر رسیده است!

عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه ‌بانک مرکزی به توئیت دوهفته پیش پاسخ مبسوطی داده اعلام کرد که ۸ برابر شدن برداشت بانکها در کمتر از دو سال را رد نکرده اند.

وی در توئیتی نوشت: ‌بانک مرکزی به توئیت دوهفته پیش پاسخ مبسوطی داده است. قصد پاسخ به جواب ندارم، خصوصاً که ۸ برابر شدن برداشت بانکها در کمتر از دو سال را رد نکرده اند.

لیکن توئیت قبلی را بروز میکنم و اینکه رقم مذکور درکمتراز دوسال به ۱۰برابر رسیده است!

تا شرایط سخت تر و پرهزینه تر نشده تدبیر کنید.

Next Post

نقدینگی؛ آتش زیر خاکستر است /رکوردزنی در رشد ماهانه نقدینگی

چ مه 3 , 2023
بورسنا: آمارهای بانک مرکزی تا بهمن ماه سال گذشته مشاهده می شود سهم پول از نقدینگی همچنان بالا بوده و بیشترین سطح را در مقایسه با 10 سال گذشته ثبت کرده است. سهم 25.3 درصدی پول در آن مقطع، دسته ای از کارشناسان را برآن داشته تا همچنان برآژیر تورم زایی نقدینگی پافشاری کنند.

خبرهای دلخواه شما